Grofvuil Zoetermeer

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, zoveel mogelijk te hergebruiken en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, gelden er regels voor het scheiden en inzamelen van afval. Van sommige afvalstromen kan het materiaal hergebruikt worden, denk aan glas en papier, maar ook bijvoorbeeld puin dat gebruikt wordt als ondergrond voor de aanleg van wegen. Het composteren van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) leidt tot lagere verwerkingskosten dan die voor het restafval dat in verbrandingsovens wordt vernietigd.

Grofvuilstorts/Milieustraten: