Grofvuil Maastricht

De gemeente Maastricht exploiteert namens de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas viermilieuparken. Als inwoner van de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg en Meerssen kunt u daar op vertoon van uw afvalpas bepaalde soorten afval uit huishoudens gratis aanbieden. 

Afval scheiden loont

De kern van het afvalbeleid is: afval scheiden loont. De winst is enerzijds een besparing in kosten voor de burger en anderzijds het ontzien van het milieu. Door het scheiden van afval te stimuleren kan de gemeente de afvalstoffenheffing laag houden. Deze ligt nu rondom het landelijk gemiddelde. 
Door de scheidingsmogelijkheden die het voorzieningenpakket u biedt, hoeft u bijna geen gebruik te maken van de restzak. Hierdoor bespaart u geld. 

Vergeleken met andere vergelijkbare steden scoort Maastricht heel hoog voor het percentage gescheiden ingezameld afval en het serviceniveau.