Grofvuil Haarlemmermeer

U kunt uw afval gratis wegbrengen tot 3m³. Daarboven kost het €40 per m³.
Neem een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van uw huidige adres mee. Bijvoorbeeld een envelop met uw naam en adres (drukwerk).
Ook voor het wegbrengen van grofvuil voor een ander heeft u het geldige legitimatiebewijs en het bewijs van het huidige adres van de betreffende persoon nodig.

Gratis kunt u altijd wegbrengen:

• Wit- en bruingoed (apparaten met een stekker)
• Papier en karton 
• Autobanden zonder velg 
• Glas 
• Textiel 
• Klein chemisch afval

Asbest, takken, autobanden en puin, zand en grond

• Asbest en asbesthoudende materialen luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic (minimale dikte 0,2 mm! - ook gratis verkrijgbaar bij De Meerlanden): tot 100 kilo per kalenderjaar gratis; daarboven worden kosten in rekening gebracht: € 0,45 per kilo. 
• Takken kosten bij overschrijding van 3m3 € 24,50 per m³ 
• Autobanden zonder velg kunnen gratis naar de milieustraat worden gebracht. Autobanden met velg kosten € 3,60 per stuk. U kunt ze ook inleveren bij de leverancier van nieuwe banden. 
• Voor traktorbanden berekenen wij € 15,- per stuk. 
• Puin, zand en grond: maximaal 1m³ per kalenderjaar. Deze kubieke meter gaat wel ten koste van het grofvuilquotum.

Wit- en bruingoed

Het wit- en bruingoed (WeB) kunt u gratis inleveren bij de winkelier waar u een nieuw apparaat koopt (oud voor nieuw regeling). U kunt het ook gratis inleveren bij de milieustraat op het terrein van De Meerlanden. Klein WeB kunt u ook meegeven met de Chemokar. Als u een apparaat laat ophalen, dan geldt de grofvuilregeling behalve voor koel- en vrieskasten. Onder wit- en bruingoed wordt verstaan, apparaten met een stekker en een snoer zoals, wasmachines, videorecorders, koffiezetapparaten, haardrogers en magnetrons.

Grofvuil op laten halen

• Online een afspraak maken
• Telefonisch een afspraak maken bij de afdeling Publieksinformatie. Bel: 0297-381 717

Regels

• Zorg dat op de afgesproken dag iemand aanwezig is om het afhaalbewijs te tekenen 
• Bied uw grofvuil gebundeld en per soort aan. Maak de bundels niet zwaarder dan 25 kilo en niet langer dan 1,50m 
• Grofvuil ophalen is tot 2m³ per kalenderjaar gratis. Hierboven betaalt u € 70 per m³

Niet opgehaald wordt:

• Puin, bouw- en sloopafval en grond 
• Bielzen 
• Autobanden 
• Asbest 
• Klein chemisch afval (KCA)

Dit afval kunt u wel zelf wegbrengen naar de milieustraat in Rijsenhout.

Speciaal voor bewoners van nieuwbouwwijken!

De Meerlanden zorgt voor de afvalinzameling in de gemeente Haarlemmermeer. U krijgt 1x per jaar een afvalkalender met daarop algemene informatie over het huisvuil. De ophaaldagen voor GFT- en restafval zijn hierop aangegeven. Deze ophaaldagen zijn niet van toepassing als gebruik wordt maakt van gezamenlijke of ondergrondse afvalcontainers.

De eerste twee maanden ná oplevering van uw nieuwbouwwoning kunt u uw grofvuil gratis laten ophalen, ongeacht het aantal keer of de hoeveelheid. Bel De Meerlanden om hiervoor een afspraak te maken via de afdeling publieksinformatie, 0297- 381 717.

Wat gebeurt er met uw grofvuil?

Grofvuil is een verzamelnaam voor allerlei soorten afval. Een deel van het grofvuil bestaat uit glas, kunststof en hout. Dit is ongeveer 30% en is volledig recyclebaar. De overige zeventig procent wordt bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam verbrand. Door de hitte die ontstaat, wordt water in de ketelwanden omgezet in stoom. Deze stoom drijft turbines aan en daarmee wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Een ander deel van de warmte wordt rechtstreeks gebruikt voor het verwarmen van huizen en bedrijfsgebouwen rondom de centrale.