Grofvuil Den Bosch

Reglement milieustations ¡¥s-Hertogenbosch

1. Openingstijden

Bij de ingang van ieder milieustation geven we de openingsdagen en openingstijden aan. Buiten deze dagen en tijden zijn de milieustations niet toegankelijk voor publiek.

2. Huishoudelijke afvalstoffen

U mag alleen bepaalde huishoudelijke afvalstoffen op het milieustation aanbieden. Het milieustation is alleen voor inwoners van ¡¦s-Hertogenbosch. En voor inwoners van andere gemeenten voor zover zij gebruik mogen maken van dit milieustation.

3. Bedrijfsafvalstoffen

Op bedrijfsmilieustation Treurenburg brengt u afvalstoffen van of uit bedrijven, kantoren, winkels, diensten en andere organisaties en instellingen. Dit afval biedt u alleen daar en tegen betaling van het daarvoor geldende tarief aan op dit bedrijfsmilieustation op Treurenburg 5.

4. Beheerder

Op de milieustations houden een of meer beheerders toezicht op de manier van het aanbieden van afval. Bezoekers volgen altijd de aanwijzingen van de beheerder op. De beheerder kan afval weigeren als hij gegronde redenen heeft aan te nemen het gaat om bedrijfsafvalstoffen. Dus afvalstoffen van of uit bedrijven, kantoren, winkels, diensten, andere organisaties of instellingen.

5. Betalingsplicht

In de Verordening reinigingsheffingen ¡¦s-Hertogenbosch 2009 staat of u voor een huishoudelijke afvalstof moet betalen. En zo ja, hoeveel. Is dit het geval dan betaalt u het gemeten gewicht x het tarief. Dit bedrag betaalt u contant of per PIN. U ontvangt een weegbon met daarop het te betalen bedrag. Terugbetaling is helaas niet mogelijk.

6. Bepalen van het gewicht

Het gewicht van het aangeboden afval bepalen we op basis van een weging voor en na het lossen. Dit wegen gebeurt op een weegbrug. Het totale gewicht ronden we af naar boven of beneden met een veelvoud van 10 kilo.

7. Aansprakelijkheid

Het gebruik van het milieustation is geheel voor eigen risico. De gemeente neemt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade door handelingen van de bezoekers. Brengen u of uw afval schade toe aan derden, dan bent u zelf aansprakelijk.

8. Acceptatieregels

U scheidt de afvalstoffen op juiste manier. En biedt ze op het milieustation aan in de juiste containers. Asbest, asbesthoudende en voor het oog asbestgelijkende materialen verpakt u luchtdicht in dubbelplastic, in hanteerbare hoeveelheden. U legt het zelf in de asbestcontainer, in het bijzijn van ons personeel. U mag maximaal 35 m2 per bezoek aanbieden.

9. Verboden

„h Het is verboden afvalstoffen ongescheiden of in een foute container achter te laten. U volgt de aanwijzingen van de beheer op.

„h U mag eenmaal gestort afval niet terugnemen. Behalve als de beheerder u dit vraagt.

„h U mag geen afval van andere bezoekers mee nemen.

„h U overschrijdt de maximale snelheid op het terrein van het milieustation niet.