Grofvuil Apeldoorn

Grofvuil op laten halen
U kunt het saldo van uw grofvuilpas gebruiken om maximaal drie keer per jaar grofvuil aan huis op te laten halen. U kunt het aanmelden via deze website (zie bovenaan pagina) of via een telefoontje naar het servicenummer van Circulus 0900 9552 (10 ct per minuut).

  • Geef uw pasnummer door aan de telefoniste en zij controleert uw saldo. Is uw saldo voldoende dan schrijft zij 100 kg van uw pas af. Heeft u niet genoeg restsaldo dan kunt u dit jaar alleen tegen betaling uw grofvuil opm laten halen (30,20 euro per m3). 
  • De telefoniste geeft u een datum waarop uw grofvuil wordt opgehaald. U mag niet meer dan 1 m3 aan de weg zetten. Zet het afval pas op de inzameldag aan de weg.
  • Een bundel grofvuil mag niet groter zijn dan 180x60x60 cm. Een bankstel wordt wel als eén stuk meegenomen
  • Een bundel of voorwerp mag niet zwaarder wegen dan 25 kg.
  • Autobanden, asbest, elektrische apparaten, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed, dozen en zakken worden niet meegenomen.

 

Nog bruikbare spullen op laten halen
Het Kringloopcentrum haalt gratis aan huis elektrische apparaten en herbruikbare goederen op. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het Foenix Kringloopcentrum Apeldoorn, tel. 055 5339482.